"Betoon" - tarkvara betooni kvaliteedianalüüsiks EN206-1 järgi


  • Toodangu analüüs retseptide kaupa
  • Retseptide grupeerimine perekondadesse
  • Analüüs algperioodil ja pideval tootmisel
  • Harva toodetavate betoonide analüüs algperioodi järgi
  • Tootmisplaani ja katsetustiheduse vastavuse kontroll

Detailne info programmi kohta: http://www.en206-1.com

"Betoon" rakendamine

Tarkvara Betoon on vajalik ettevõtetele, kes toodavad betooni või betoontooteid ning on kohustatud teostama pidevat kvaliteedikontrolli standardi EVS-EN 206-1 järgi.
Tarkvara poolt väljastatud raportid pakuvad tootjale järgmisi võimalusi:
  • Jälgida pidevalt tootmise kvaliteeti korrektselt ja selgelt ning vajadusel seda tõestada
  • Vähendada kvaliteedi kõikumisest tingitud kahjunõuete tekkimist
  • Leida optimaalseimad tugevuse varutegurid, mis võimaldab vähendada toodangu omahinda
  • Suurem kindlus deklareeritud kvaliteedi- ja tugevusnäitajate osas
  • Alusinfo investeeringute ja tööprotsesside paremaks juhtimiseks
   

Täissuuruses ekraanipildid asuvad: http://www.laboriseadmed.ee/betoon_screens/

Tehnilised nõuded

Tarkvara vajab Windows XP SP2 või uuema operatsioonisüsteemiga arvutit, millel on vähemalt 1 vaba USB pesa, internetiühendus ning vähemalt 1024*768 resolutsiooniga kuvar.

Tarkvara tutvustus ja tellimine

Tarkvara on toodetud Finainet OÜ poolt ja oleme valmis toodet igakülgselt tutvustama.

Kontaktisik: Jaak Kapten, Finainet OÜ juhataja
Telefon:+372 509 4998
Elektronpost:info@laboriseadmed.ee
Kodulehekülg:www.laboriseadmed.ee


Finainet OÜ on 2004. aastal loodud ettevõtte, mille põhitegevuseks on kvaliteedilahenduste pakkumine ehitusmaterjalide tootjatele ja ehitajatele. Alates 2006.aastast on Finainet Matest S.R.L (www.matest.com) laboriseadmete ametlik esindaja Eestis ja Soomes.